Fieles se acercan a Cristo en Congreso Eucarístico